vyklizeni

Vyklízení bytů, celých objektů, půdních a sklepních prostor, znečištěných tuhým komunálním a domovním odpadem, stavební suti. Z půdních prostor odklízení holubího trusu a uhynulá těla živočichů (zvlášť nebezpečný odpad). Vyklizení po úmrtí,nebo bezdomovcích.

Součástí je ohnisková dezinfekce (před započetím vyklízecích prací) k potlačení přenosu a šíření choroboplodných zárodků, virů a bakterií, po skončení prací je provedena konečná dezinfekce z důvodu zajištění zdravotní nezávadnosti prostoru. Kompletní provedení práce včetně pronájmu kontejnerů, dopravy a likvidace odpadu na SDO.

domovni odpadvyklizeni pudyholubi truscisteni technologie