Odchyt koček

odhyt

Toulavé kočky jsou svým výskytem a stylem života v městských lokalitách a okolí velice nebezpečné z hlediska přenosu nemocí a nákaz na člověka – endoparaziti a ektoparaziti.
V současné době dochází k cíleným odchytům, regulaci, komplexnímu veterinárnímu ošetření a umístění do útulku popř. navrácení do předem určených lokalit.

odchyt koček odchyt toulavých koček odchyt koček