Ochrana proti dřevokazným škůdcům

drevp clanek

Naše firma provádí specializovanou chemickou sanaci dřeva za účelem maximálního prodloužení životnosti a zvýšení odolnosti proti napadení dřevokaznými škůdci.

Dřevo je vynikající stavební materiál. Má mnoho jedinečných vlastností, pro které je nenahraditelné. Je však nutno o ně pečovat pravidelně a zodpovědně. Na životnost dřevěných stavebních konstrukcí má velký vliv stavebně-konstrukční ochrana dřeva což znamená, že dřevo je ve stavbě v dobrých, pro dřevokazy nepříznivých klimatických podmínkách

Prakticky na každém starším krovu lze najít dřevokazné houby třídy Basidiomycetes nebo dřevokazný hmyz např. čeledi tesaříkovitých (Cerambycidae) a červotočovitých (Anobiidae). Nejnebezpečnější z dřevokazných hub je dřevomorka domácí (Serpula larcrymans). Dřevo napadené dřevomorkou ztrácí svoji přirozenou barvu, začíná okrovatět až hnědnout a začíná se projevovat charakteristická hnědá kostková hniloba, která způsobuje úplnou destrukci dřevní hmoty a ztrátu pevnosti. Dřevokazný hmyz znehodnocuje dřevo vyvrtáváním chodbiček pod povrchem. Larvy dokážou narušit dřevo tak, že ztrácí pevnost a rozpadá se. Veškeré dřevěné prvky napadené houbou či zničené hmyzem je nutno odstranit a nahradit novým dřevem.

Po následném účinném celkovém chemickém ošetření proti znovunapadení biotickými škůdci může konstrukce při dobré péči přetrvat i po staletí. Proč zachraňovat staré dřevěné konstrukce?

  • Nové dřevo a stavební práce spojené s konstrukcí např. nového krovu jsou nákladné. Zachraňovat staré dřevo je proto levnější.
  • Staré dřevo je kvalitnější než nové, je-li v dobrém stavu a dobře chemicky konzervováno. Dřevo ručně tesané má například lepší statické vlastnosti a je odolnější vůči napadení dřevokaznými škůdci.

Zdroj: OK PYRUS spol. s r.o.

drevo 2drevo 3drevo 4drevo 1