Dezikace

dezikace clanek

Dezikace je likvidace plevelů, travin, náletových dřevin a jiné nežádoucí vegetace, prováděné mechanicky (kosením a vyřezáváním) nebo ošetřením chemickými prostředky (herbicidy). Tyto práce provádíme včetně odvozu vzniklého odpadu.

Postřiky jsou prováděny neselektivními listovými herbicidy se systemickým účinkem, které rostliny přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozvádí do celé rostliny.

zelen zelen 2 zelen 3 zelen 4 mech zelene 1