Protipožární postřiky

protipozarni

Protipožárni nátěry jsou důležitou součásti požárni ochrany staveb. V místech se zvýšenou koncentrací osob zajišťuji jejich bezpečnou evakuaci a dostatečnou časovou prodlevou přispívaji ke zmenšení materiálových škod.

Protipožárni nátěry lze klasifikovat nejen jako technické nátěry, ale svým vzhledem splňuji i estetické požadavky. To umožňuje architektům a projektantům volbu jednoduššich řešeni při navrhováni nových objektů a dosaženi potřebne požárni odolnosti stávajicich objektů bez rozsáhlych konstrukčních úprav, které jsou nepřijatelné např. u památkovych objektů. Tvorba pěny při zahřáti nátěru na teplotu vyšši než cca 200 C je dána složenim protipožarni natěrove hmoty, které je zcela odlišné od běžnych typů nátěrových hmot.
Zmíněné používané přípravky naší firmou jsou od Českého výrobce STACHEMA Kolín, spol.s r.o.

protipozarni nater flamgardFlamgard
Zpěnitelný protipožární nátěr na ochranu dřevěných konstrukcí v interiéru. Přípravek působením ohně nebo sálavého tepla vytváří na povrchu silnou, nehořlavou, tepelně izolující vrstvu, která způsobí určitou časovou prodlevu spolehlivě chránící materiál.

Použití: Flamgard je určen pro navýšení požární odolnosti dřevěných konstrukcí.

Návod k použití: Flamgard se nanáší na očištěné dřevo štětcem nebo válečkem v neředěném stavu. Při aplikaci musí být dodržen aplikační návod.

Údržba a čištění: Konstrukce chráněná protipožárním nátěrem Flamgard nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými čistícími prostředky. Povoleno je pouze suché čištění (prachovka, vysavač).

Vydatnost: Nutný nános 500 g/m2

Složení: Šedobílá suspenze na bázi amonných fosfátů s přídavkem zpěňujících přísad, retardérů hoření a polymerů. Přípravek lze barevně tónovat.

Životnost nátěru: Dle zkoušek akreditované zkušebny VVÚD Březnice minimálně 15 let.