Dezinfekce

Dezinfekce znamená zneškodňování choroboplodných (patogenních) mikroorganismů, virů či bakterií na předmětech nebo v prostředí tak, aby nemohly dále šířit nákazu - inaktivací, usmrcením či odstraněním. Jde tedy o přerušení cesty šíření nákazy od nemocného jako zdroje infekce k vnímavému jedinci.

Dezinfekci provádíme aplikací virucidních přípravků v podobě studeného nebo teplého aerosolu za pomoci generátoru.
Výhodou této aplikace je rychlé a plošné ošetření prostoru – jsou ošetřeny i těžko přístupná místa s prevencí několika dní.

Oproti dezinfekčnímu postřiku má aerosol mnohem vyšší schopnost proniknutí přípravku do nepřístupných míst.
Termomechanický aerosol (teplá mlha) pomocí aerosolových vyvíječů.

Dezinfekce ploch generátorem studené mlhy. Rychlá aplikace s prevencí na několik dnů proti šíření virů. Používáme kvalitní a standardní dezinfekce bez chlóru

Dezinfekce se provádí:

  • Preventivní - neboli ochranná - provádí se tam, kde se předpokládá přítomnost původců nákazy
  • Ohnisková - (represivní) - je zaměřena na zneškodnění choroboplodných zárodků přímo v ohnisku s cílem zamezit dalšímu šíření
  • Ohnisková dezinfekce průběžná - se provádí po dobu trvání zdroje nákazy, tzn. do doby vyloučení původců nákazy (týká se všech předmětů, s kterými přišel do styku nemocný včetně prostředí, ve kterém pobýval.
  • Ohnisková dezinfekce konečná – jednorázový zásah v ohnisku nákazy kde již nedochází k šíření (vylučování) choroboplodných zárodků – zdroj nákazy byl odstraněn tato dezinfekce se týká i prostředí, ve kterém se zdroj nacházel

Metody pro dosažení dezinfekčních účinků:

  • způsob fyzikální
  • způsob chemický

Při obou způsobech platí společná zásada – dvouetapový pracovní postup. V 1. etapě se provede řádná mechanická očista hrubých nečistot, buď fyzikálními metodami (omýváním) nebo použitím chemických přípravků, teprve v 2. etapě se provede vlastní dezinfekční zásah.

dezinfekce kanceláří dez 2  Dezinfekce  cov 19