Spolehlivý partner v boji proti škůdcům od roku 1991

Deratizace, Dezinsekce, Dezinfekce Brno

Firma Jiří KOKRDA - DDD,s.r.o. působí na trhu již 25 let a byli jsme jedni z prvních v oboru deratizace, dezinsekce. Zárukou kvality prováděných prací jsou pravidelné kontroly pracovníky Městské hygienické stanice a každoroční přezkoušení kvalifikace zaměstnanců. Deratizace, desinfekce a desinsekce je realizována dle platných technologických postupů schválených MHS.

 

Po obdržení písemné nebo telefonické objednávky od zákazníka jsme schopni provést deratizační, desinfekční a desinsekční práce do 48 hodin. Přijedeme po uzavírací době, v noci, v sobotu i v neděli, ve svátek či jiném,vámi určeném termínu tak, aby se nenarušil provoz a nevznikly vám finanční ztráty na tržbách v důsledku uzavření objektu.

Pokud si zákazník objedná vyklizení prostorů, termín uskutečnění se odhaduje na základě velikosti prostorů.

Druhy činností

DERATIZACE

Provádíme deratizace budov občanské vybavenosti, nájemních a rodinných domů, škol, ubytovacích a stravovacích provozů, průmyslových objektů, provozů živočišné a rostlinné výroby atd., volného prostranství (celoplošná deratizace) a kanalizační sítě. K hubení se používají speciální rhodenticidní (jedové) nástrahy položené na deratizačních miskách nebo v jedových staničkách. V závislosti na druhu asanovaného prostředí (vlhké, prašné, vnitřní, vnější, skladové, obytné atd. prostředí) je nutno zvolit vhodný materiál. Potřebné množství položených nástrah je také závislé na druhu prostředí a jeho členitosti (nábytek, přepážky, pracovní stroje atd.).

DEZINSEKCE

Hmyz je od nepaměti nepříjemnou společností nás všech. Mezi nejrozšířenější patří šváb obecný, rus domácí, mravenec, komár, moucha, cvrček, svinuška, vosa, blecha atd. Dezinsekce provádíme ve stejném rozsahu jako deratizaci. Pro zvýšení její účinnosti se provádí po 4 – 6 týdnech opakování akce, kterou se dosáhne úplná likvidace nově narozených jedinců z nakladených vajíček.

DEZINFEKCE

Dezinfekce je hubení choroboplodných neboli patogeních mikroorganismů na předmětech nebo v prostředí. Účelem je přerušení cesty šíření nákazy od zdroje infekce (potkan - Weilova nemoc) ke zdravému jedinci.

Dezinfekce provádíme při výskytu choroboplodných zárodků a bakterií v prostředí, na předmětech a ve zdrojích vody (studny, nádrže na pitnou vodu ...), taktéž v případě po odklizení uhynulých těl živočichů.

Hubení plísní
Plísně vznikají převážně ve vlhkém, málo vzdušném prostředí a jsou příčinnou alergických onemocnění.

Asanaci zdiva budov provádíme za účelem likvidace a zamezení dalšího šíření plísní formou prvotního postřiku a následným protiplísňovým nátěrem.

ASANACE DŘEVA A PROTIPOŽÁRNÍ POSTŘIKY

Provádíme asanace krovů, dřevěných konstrukcí, podlah, nábytku a jiných dřevěných komponentů jako prevenci ale i v případě napadení dřevokaznými škůdci (červotoč, kůrovec, dřevomorka atd.), dále protipožární postřiky pro zvýšení ohnivzdornosti ošetřovaných dřevěných ploch.

OCHRANA BUDOV PROTI HOLUBŮM

Zajišťujeme likvidaci holubích kolonií v půdních prostorách, na střechách a jiných vnitřních i vnějších částech budov a následné vyčištění hygienicky závadného prostředí.

Z hlediska dlouhodobé prevence ochrany budov v případě zájmu odběratele provedeme montáž zábranového systému proti holubům.

Holubí trus agresívně narušuje omítky i přírodní kámen, zhoršuje estetický vzhled budovy, může být zdrojem alergických onemocnění. Instalací zábranových systémů zvýšíte životnost vašeho objektu a vyřešíte problém poškozování fasády ptactvem na dobu nejméně deseti let.

VYKLÍZECÍ PRÁCE

Jedná se o vyklizení bytů, objektů, půdních a sklepních prostorů znečištěných tuhým komunálním a domovním odpadem, stavební sutí, z půdních prostorů holubí trus a uhynulá těla živočichů (zvlášť nebezpečný odpad).

Před započetím vyklízecích prací v půdních prostorách je prováděna ohnisková dezinfekce k potlačení přenosu a šíření choroboplodných zárodků, virů a bakterií. Po skončení prací je provedena konečná dezinfekce a dezinsekce z důvodu zdravotní nezávadnosti prostoru.

Zajišťujeme kompletní provedení práce, včetně pronájmu kontejnerů, dopravy a likvidace odpadu na SDO.

Oblast působnosti : Brno, Břeclav, Hodonín, Znojmo, Blansko, Vyškov, Třebíč, Praha