Likvidace virů, bakterií, plísní a škůdců již od roku 1991


Prostorová dezinfekce


Provádíme preventivní i represivní (v případě zjištění pohybu osob infikovaných koronavirem COVID-19) prostorovou dezinfekci. Likvidujeme viry, bakterie, plísně, spóry a další choroboplodné zárodky.

Dezinfekci provádíme aplikací virucidních přípravků v podobě studeného nebo teplého aerosolu za pomoci generátoru.
Výhodou této aplikace je rychlé a plošné ošetření prostoru – jsou ošetřeny i těžko přístupná místa s prevencí několika dní.

Oproti dezinfekčnímu postřiku má aerosol mnohem vyšší schopnost proniknutí přípravku do nepřístupných míst.
Termomechanický aerosol (teplá mlha) pomocí aerosolových vyvíječů.

Dezinfekce ploch generátorem studené mlhy . Rychlá aplikace s prevencí na několik dnů proti šíření virů. Používáme kvalitní a standardní dezinfekce bez chlóru

Dezinfekce, Deratizace, Dezinsekce Brno

Firma Jiří KOKRDA - DDD,s.r.o. působí na trhu již 25 let a byli jsme jedni z prvních v oboru deratizace, dezinsekce. Zárukou kvality prováděných prací jsou pravidelné kontroly pracovníky Městské hygienické stanice a každoroční přezkoušení kvalifikace zaměstnanců. Deratizace, desinfekce a desinsekce je realizována dle platných technologických postupů schválených MHS.

Po obdržení písemné nebo telefonické objednávky od zákazníka jsme schopni provést deratizační, desinfekční a desinsekční práce do 48 hodin. Přijedeme po uzavírací době, v noci, v sobotu i v neděli, ve svátek či jiném,vámi určeném termínu tak, aby se nenarušil provoz a nevznikly vám finanční ztráty na tržbách v důsledku uzavření objektu.

Pokud si zákazník objedná vyklizení prostorů, termín uskutečnění se odhaduje na základě velikosti prostorů.

Druhy činností

DEZINFEKCE

Dezinfekce je hubení choroboplodných neboli patogeních mikroorganismů na předmětech nebo v prostředí. Účelem je přerušení cesty šíření nákazy od zdroje infekce (potkan - Weilova nemoc) ke zdravému jedinci.

Dezinfekce provádíme při výskytu choroboplodných zárodků a bakterií v prostředí, na předmětech a ve zdrojích vody (studny, nádrže na pitnou vodu ...), taktéž v případě po odklizení uhynulých těl živočichů.

Hubení plísní
Plísně vznikají převážně ve vlhkém, málo vzdušném prostředí a jsou příčinnou alergických onemocnění.

Asanaci zdiva budov provádíme za účelem likvidace a zamezení dalšího šíření plísní formou prvotního postřiku a následným protiplísňovým nátěrem.

DERATIZACE

Provádíme deratizace budov občanské vybavenosti, nájemních a rodinných domů, škol, ubytovacích a stravovacích provozů, průmyslových objektů, provozů živočišné a rostlinné výroby atd., volného prostranství (celoplošná deratizace) a kanalizační sítě. K hubení se používají speciální rhodenticidní (jedové) nástrahy položené na deratizačních miskách nebo v jedových staničkách. V závislosti na druhu asanovaného prostředí (vlhké, prašné, vnitřní, vnější, skladové, obytné atd. prostředí) je nutno zvolit vhodný materiál. Potřebné množství položených nástrah je také závislé na druhu prostředí a jeho členitosti (nábytek, přepážky, pracovní stroje atd.).

ASANACE DŘEVA A PROTIPOŽÁRNÍ POSTŘIKY

Provádíme asanace krovů, dřevěných konstrukcí, podlah, nábytku a jiných dřevěných komponentů jako prevenci ale i v případě napadení dřevokaznými škůdci (červotoč, kůrovec, dřevomorka atd.), dále protipožární postřiky pro zvýšení ohnivzdornosti ošetřovaných dřevěných ploch.

OCHRANA BUDOV PROTI HOLUBŮM

Zajišťujeme likvidaci holubích kolonií v půdních prostorách, na střechách a jiných vnitřních i vnějších částech budov a následné vyčištění hygienicky závadného prostředí.

Z hlediska dlouhodobé prevence ochrany budov v případě zájmu odběratele provedeme montáž zábranového systému proti holubům.

Holubí trus agresívně narušuje omítky i přírodní kámen, zhoršuje estetický vzhled budovy, může být zdrojem alergických onemocnění. Instalací zábranových systémů zvýšíte životnost vašeho objektu a vyřešíte problém poškozování fasády ptactvem na dobu nejméně deseti let.

VYKLÍZECÍ PRÁCE

Jedná se o vyklizení bytů, objektů, půdních a sklepních prostorů znečištěných tuhým komunálním a domovním odpadem, stavební sutí, z půdních prostorů holubí trus a uhynulá těla živočichů (zvlášť nebezpečný odpad).

Před započetím vyklízecích prací v půdních prostorách je prováděna ohnisková dezinfekce k potlačení přenosu a šíření choroboplodných zárodků, virů a bakterií. Po skončení prací je provedena konečná dezinfekce a dezinsekce z důvodu zdravotní nezávadnosti prostoru.

Zajišťujeme kompletní provedení práce, včetně pronájmu kontejnerů, dopravy a likvidace odpadu na SDO.

Oblast působnosti : Brno, Břeclav, Hodonín, Znojmo, Blansko, Vyškov, Třebíč, Praha