Vyklízení objektů

Vyklizení bytů, objektů, půdních a sklepních prostorů znečištěných tuhým komunálním a domovním odpadem, stavební sutí, z půdních prostorů holubí trus a uhynulá těla živočichů (zvlášť nebezpečný odpad), vyklizení po úmrtí,nebo bezdomovcích.

Součástí je ohnisková dezinfekce (před započetím vyklízecích prací) k potlačení přenosu a šíření choroboplodných zárodků, virů a bakterií, po skončení prací je provedena konečná dezinfekce z důvodu zajištění zdravotní nezávadnosti prostoru. Kompletní provedení práce včetně pronájmu kontejnerů, dopravy a likvidace odpadu na SDO.