Odchyt

Toulavé kočky jsou svým výskytem a stylem života v městských lokalitách a okolí velice nebezpečné z hlediska přenosu nemocí a nákaz na člověka – endoparaziti a ektoparaziti.

V současné době dochází k cíleným odchytům, regulaci, komplexnímu veterinárnímu ošetření a umístění do útulku popř. navrácení do předem určených lokalit.