Dezinfekce

Dezinfekce znamená zneškodňování choroboplodných (patogenních) mikroorganismů na předmětech nebo v prostředí tak, aby nemohly dále šířit nákazu - inaktivací, usmrcením či odstraněním. Jde tedy o přerušení cesty šíření nákazy od nemocného jako zdroje infekce k vnímavému jedinci.

Dezinfekce se provádí:

  • preventivní - neboli ochranná - provádí se tam, kde se předpokládá přítomnost původců nákazy
  • ohnisková - (represivní) - je zaměřena na zneškodnění choroboplodných zárodků přímo v ohnisku s cílem zamezit dalšímu šíření
    • Ohnisková dezinfekce průběžná - se provádí po dobu trvání zdroje nákazy, tzn. do doby vyloučení původců nákazy (týká se všech předmětů, s kterými přišel do styku nemocný včetně prostředí, ve kterém pobýval.
    • Ohnisková dezinfekce konečná – jednorázový zásah v ohnisku nákazy kde již nedochází k šíření (vylučování) choroboplodných zárodků – zdroj nákazy byl odstraněn tato dezinfekce se týká i prostředí, ve kterém se zdroj nacházel

Metody pro dosažení dezinfekčních účinků

  • způsob fyzikální
  • způsob chemický

Při obou způsobech platí společná zásada – dvouetapový pracovní postup. V 1. etapě se provede řádná mechanická očista hrubých nečistot, buď fyzikálními metodami (omýváním) nebo použitím chemických přípravků, teprve v 2. etapě se provede vlastní dezinfekční zásah.