Asanace zdiva

Provádíme likvidaci řas, plísní, hub, mechů a lišejníků ze stavebních materiálů - zeď, omítka, zateplovací systémy, přírodní a umělý kámen, beton a dřevo.Dále je možné aplikovat ochranu proti grafitům BARBAKAN nebo jiný hydrofobní nátěr.

Barbakan

Přípravek na bázi vodné gelové disperze určený k preventivní ochraně porézních povrchů stavebních materialů před trvalým znečištěním postřiků graffiti.

Použití: Barbakan slouží k zajištění ochrany nových, stávajících i památkově chráněných objektů před trvalými účinky graffiti. Po jeho aplikaci lze velice jednoduchým a nenáročným způsobem odstranit případné znečištění od sprejerů bez poškození podkladu.